Miljö

ISO_14001_tree.jpgCertifieringsmarke_ISO_14001_Miljoledning.jpg

Miljö - certifierade enligt ISO 14001:2015

Att ta hänsyn till miljön är en naturlig del i vårt arbete med utveckling och förändring av produkter och emballage. Detta sker inte bara i vårt eget laboratorium, utan även i samarbete med leverantörer, forskare och myndigheter som vi har väl utvecklade relationer med.
Att bidra till en långsiktigt god miljö är mycket viktigt för oss i vår affärsverksamhet.

Eftersom vi arbetar inom färg och kemteknisk industri är det extra viktigt för oss att leva upp till ett väldefinierat miljöledningssystem. Genom att certifiera oss enligt ISO 14001, kan vi säkerställa att vi arbetar för en bättre miljö i vårt närområde och där våra produkter används.

Herdins miljöpolicy

Vi ska bidra till en långsiktigt god miljö genom att utveckla, tillverka och marknadsföra högkvalitativa produkter inom områdena ytbehandling trä, textilvård, kemtekniska hushållsprodukter och kroppsvård som förskönar, skyddar och/eller rengör. Dessa skall utvecklas till att ge så låg miljöbelastning som möjligt.

Verksamheten skall bedrivas så att förorening förebyggs.

I vår verksamhet ska vi ta största möjliga miljöhänsyn och eftersträva ständiga förbättringar samt uppfylla våra bindande krav.

Säkerhetsdatablad

Här hittar du säkerhetsdatablad för våra produkter. De är till för din säkerhet och ger information om produktens egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som eventuellt kan behöva vidtas.


Söker du produktfakta eller information om hur produkten ska användas – läs under respektive produkt.

1685x583.jpg


ISO_14001_tree.jpg
ISO_14001_tree.jpg
ISO_14001_tree.jpg
ISO_14001_tree.jpg

 

? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar