Golvbehandling - Herdins Trälut - ctl00_cph1_f_herdins-1tralut-vit-1l-jpg_exslideimg
Golvbehandling - Herdins Trälut - ctl00_cph1_f_herdins-4427-fix-web-jpg_exslideimg

Herdins Trälut

Om produkten

Vitinfärgad lut för obehandlade trä av gran eller furu. Ger träet en ljus ton och bromsar s.k. gulning. Behandlingen ger golvet en ljusare ton och förstärker den genuina träkänslan.
Herdins Trälut rekommenderas vid behandling med Herdins Golvlasyr i grå kulörer.
 
Snabbfakta

Innehåller
Natriumhydroxid, titandioxid och vatten.

Underlag
Obehandlade trägolv av
gran eller furu.

Färg
Vitinfärgad.

Räcker till
1 liter lut räcker
till minst 5 m².

Förpackning
Plastdunk, 1 liter.


Torktid
2-4 timmar, beroende på temperatur och luftväxling.

Denna produkt kan användas till

Golvbehandling - Herdins Trälut - ctl00_cph1_exuseplpg335_exsecicon uteplatsen
Golvbehandling - Herdins Trälut - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Golvbehandling - Herdins Trälut - ctl00_cph1_exuseplpg337_exsecicon bänkskivor
Golvbehandling - Herdins Trälut - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak

Gör så här


Förberedelser
Innan du påbörjar lutbehandlingen bör du se till att ha följande; skyddshandskar, andningsskydd, skyddsglasögon, skoskydd, hink och vit fiberduk. Använd golvmopp, bred pensel med nylonborst, cellulosasvamp eller lutborste för applicering av luten. Redskap med långt skaft underlättar arbetet. Slipa alltid golvet innan behandlingen, se till att golvet är torrt och fritt från slipdamm. Skydda omkringliggande ytor. 

Rör om/skaka dunken ordentligt så att allt vitpigment blir väl fördelat. Häll över luten i ett öppet kärl för att underlätta omrörning och applicering. Se till att ingen bottensats med vitpigment är kvar i dunken.

Applicering
Börja längst in i ett hörn och stryk ut luten flödigt i brädans längdriktning. Arbeta med 2-3 brädor åt gången, stryk fram och tillbaka så att luten blir väl inarbetad och jämnt fördelad. Avsluta aldrig mitt på en bräda. Fortsätt med nästa 2-3 brädor tills golvet är klart. Obs! Var noga med att röra om luten under arbetets gång! Använd alltid skyddsglasögon!

Låt golvet torka i 8-10 timmar i rumstemperatur. Slipa därefter lätt med vit fiberduk för att få bort fiberresning och överskott av pigment. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon. Avsluta med att noggrant dammsuga golvet och omkringliggande ytor. Gå inte på det nylutade golvet med skor som kan ge märken. Lutbehandlingen utförs endast en gång.

Efterbehandling
Golvet är nu färdigt för att behandlas med Herdins Golvolja eller Herdins Golvsåpa. För golv som utsätts för slitage rekommenderas behandling med Herdins Golvolja.

Rengöring av verktyg
Vatten.

Hantering & Lagring
Frätande. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Använd alltid skyddskläder, skyddsglasögon och gummihandskar. Förvaras i originalförpackning och utom räckhåll för barn. Håll behållare väl tillslutna.

Avfallshantering
Restprodukter lämnas till miljöstation. Skölj ur tomma förpackningar med vatten och sortera dem som hårda plast förpackningar. För mer information kontakta din kommun.

? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar