Lack/Oljor - Herdins Köksbänksolja - ctl00_cph1_f_104306-jpg_exslideimg
Lack/Oljor - Herdins Köksbänksolja - ctl00_cph1_f_2-web-jpg_exslideimg

Herdins Köksbänksolja

Om produkten

Herdins Köksbänksolja är en specialolja för träytor i köket. Produkten består av en blandning
av noga utvalda oljor som ger en vacker och tålig yta med bra vatten- och smutsavvisande egenskaper.


 

Snabbfakta

  Innehåll
Vegetabiliska oljor, lågaromatisk lacknafta.

Underlag
Träytor i köket som utsätts
för hårt slitage.

Glans
Matt.

 Åtgång
500 ml räcker till ca 8-10 kvm beroende på träslag.

 Förpackning
500 ml plåtburk.

Torktid
Ca 24 timmar.

Denna produkt kan användas till

Lack/Oljor - Herdins Köksbänksolja - ctl00_cph1_exuseplpg335_exsecicon uteplatsen
Lack/Oljor - Herdins Köksbänksolja - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Lack/Oljor - Herdins Köksbänksolja - ctl00_cph1_exuseplpg338_exsecicon golv
Lack/Oljor - Herdins Köksbänksolja - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak
Lack/Oljor - Herdins Köksbänksolja - ctl00_cph1_exuseplpg340_exsecicon väggpanel

TRÄBEHANDLINGSSKOLA

Gör så här

Förbehandling
Se till att ytan som skall oljas är torr och fri från fett och smuts. Vid behov slipa lätt med finkornigt slippapper.

Applicering
Lägg på oljan i ett jämnt och tunt skikt med pensel eller luddfri trasa. Fördela oljan från icke sugande till sugande partier, tillsätt vid behov ytterligare olja så att hela ytan mättas. Slipa eventuell i träets längdriktning med våtslippapper. Torka upp överskottsoljan efter 20-30 minuter för att undvika blanka partier. Upprepa behandlingen vid behov.

Efterbehandling
Efter några timmar efterpoleras ytan med vit fiberduk. Låt oljan härda minst 24 timmar.
Utsätt inte ytan för fukt under härdningen.

Underhåll bänkskivan med Herdins Köksbänkolja 2-3 ggr/år.

Rengöring av verktyg
Lacknafta.

Hantering & Lagring
Se till att luftväxlingen är god. Undvik inandning av ångor. Undvik spill-, hud och ögonkontakt. Under bearbetning och torkning avges lösningsmedelsångor. Skyddas från värme och direkt solljus.
Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel etc.
Använda trasor, trassel m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Avfallshantering
Tom förpackning lämnas till lokal miljöstation. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.Tänk på att

Ytor behandlade med Köksbänksolja rengörs med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av såpa.  När ytan blir sliten och känns torr och sträv kan den slipas med fint slippapper. Avlägsna allt slipdamm och applicera ett nytt lager Köksbänksolja.

Verktyg som du kan behöva

  • Pensel
  • Svamp
? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar