Miljö

ISO_14001_tree.jpgCertifieringsmarke_ISO_14001_Miljoledning.jpg

Miljö - certifierade enligt ISO 14001:2015

Eftersom vi arbetar inom färg och kemteknisk industri är det extra viktigt för oss att leva upp till ett väldefinierat miljöledningssystem. Genom att certifiera oss enligt ISO 14001, kan vi säkerställa att vi arbetar för en bättre miljö i vårt närområde och där våra produkter används.

Miljön - en naturlig del av vår verksamhet

Med känsla och omtanke för vår miljö erbjuder vi produkter som skyddar, vårdar och färgar inom ytbehandling trä, textilvård och hushåll. Vårt agerande i miljöfrågor ska skapa förutsättningar för en god affärsutveckling och stärkt konkurrenskraft.

Miljöpolicy

Ett genomtänkt miljöarbete ska genomsyra våra processer och arbetssätt och även tydliggöras mot våra slutkonsumenter.

Genom ständiga förbättringar ska miljöpåverkan från vår anläggning och våra produkter minskas, så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Genom vår marknadsföring kommunicera miljönyttan med våra produkter som syftar till återbruk och underhåll som i slutändan leder till minskad konsumtion och förbättrad hållbarhet för vår planet.

Vi ska vara transparanta med våra kunder, myndigheter och andra intressenter genom att upprätthålla en öppen dialog om den miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till.

Vi ska arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan.

Vid val av leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners ska vi utvärdera deras miljöarbete.

Vi ska hålla en tillräckligt hög kunskapsnivå på våra medarbetare och ett stort engagemang för miljön, vilket ska ge oss möjlighet att fatta miljömässigt hållbara beslut.

Vi ska hålla oss uppdaterade med relevanta lagar och andra krav samt kontinuerligt säkerhetsställa att vi följer dem.

Säkerhetsdatablad

Här hittar du säkerhetsdatablad för våra produkter. De är till för din säkerhet och ger information om produktens egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som eventuellt kan behöva vidtas.


Söker du produktfakta eller information om hur produkten ska användas – läs under respektive produkt.

1685x583.jpg


ISO_14001_tree.jpg
ISO_14001_tree.jpg
ISO_14001_tree.jpg
ISO_14001_tree.jpg

 

? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar