Möbelvård - MP52 Möbelolja - ctl00_cph1_f_46-jpg_exslideimg

MP52 Möbelolja

Om produkten

Torkande olja som ger ett bra ytskydd med hög finish. Passar för obehandlade och tidigare oljade ytor.

Egenskaper
För obehandlade och tidigare oljade möbler i inomhusmiljöer. Lämpar sig till alla träslag, framförallt ek och liknande träslag som behöver vårdas för att bevara de egenskaper som det vackra träet har. MP52 Möbelolja är en torkande olja som tränger in i träet och ger en motståndskraftig yta. Innehåller vax som fräschar upp, ger lyster och skapar en mjuk och behaglig träyta.

Innehåll
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta, vegetabiliska oljor, vax.

Förpackning
Plastflaska, 250 ml

Hantering & Lagring
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett. Innehåller etylmetylketoxim. Kan ge allergisk reaktion. Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning. Spill, använt upptorkningsmaterial mm samlas upp i särskilda behållare och sänds till destruktion.

Avfallshantering
Mindre mängd av restprodukt och förorenade förpackningar lämnas till lokal miljöstation.

Snabbfakta

Denna produkt kan användas till

Möbelvård - MP52 Möbelolja - ctl00_cph1_exuseplpg335_exsecicon uteplatsen
Möbelvård - MP52 Möbelolja - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Möbelvård - MP52 Möbelolja - ctl00_cph1_exuseplpg337_exsecicon bänkskivor
Möbelvård - MP52 Möbelolja - ctl00_cph1_exuseplpg338_exsecicon golv
Möbelvård - MP52 Möbelolja - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak
Möbelvård - MP52 Möbelolja - ctl00_cph1_exuseplpg340_exsecicon väggpanel

Gör så här

Se till att ytan är ren och torr. Påför rikligt med MP52 Möbelolja och bearbeta ytan med trasa eller svamp tills träytan är mättad. Om träet är väldigt uttorkat kan flera strykningar behövas för att träet ska bli mättat och ge ett bra skydd.  Eftertorka eventuellt överskott med en torr trasa.

? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar