Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_f_kinesisk-traolja-ofargad-3l-jpg_exslideimg
Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_f_-mg-0919-web-jpg_exslideimg
Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_f_-mg-1038-web-jpg_exslideimg
Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_f_-mg-1058-web-jpg_exslideimg
Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_f_-mg-1069-web-jpg_exslideimg

Herdins Kinesisk träolja

Om produkten

Herdins Kinesiska träolja har en hög torrhalt (49%) och är baserad på "Tung tree oil" och linolja. Den har extremt djupinträngande egenskaper och en mycket bra vattenavvisningsförmåga.

Herdins Kinesiska träolja passar för alla typer av tidigare oljade, impregnerade eller obehandlade träytor utomhus (även ädelträ som t ex teak och mahogny). Den motverkar sprickbildning och uttorkning.

Lösningsmedel
Lacknafta. VOC gränsvärde (kategori A/f): 700g /l  (2010). Produktens VOC < 700g/l.


Snabbfakta

Innehåll
Tung tree oil och linolja.
Minst 85% av oljorna är
"Tung tree oil".

Underlag
Alla typer av tidigare oljade, impregnerade eller obehandlade träytor utomhus. 
 

Färg
Ofärgad.

Räcker till
1 liter räcker till 4-10 m².

Förpackning
Plåtburk 1 L.
Plåthink 3 L.Torktid
Torktid; 8-10 timmar, övermålningsbar efter
24 timmar.

Denna produkt kan användas till

Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_exuseplpg337_exsecicon bänkskivor
Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_exuseplpg338_exsecicon golv
Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak
Oljor - Herdins Kinesisk träolja - ctl00_cph1_exuseplpg340_exsecicon väggpanel

Gör så här

Se till att ytan är ren och torr. Applicera oljan med pensel tills träet är helt mättat. Vänta några minuter och torka sedan bort eventuellt överskott med en trasa. Oljan skall tränga in i underlaget, inte bilda film ovanpå.

När träytan ser uttorkad och matt ut är det dags att bättra på skyddet med Herdins Kinesiska träolja igen.

Rengöring av verktyg
Lacknafta.

Hantering & Lagring
Förvaras oåtkomligt för barn. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Undvik kontakt med huden. Undvik inandning av ånga/dimma. Vid förtäring framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Innehåller dikloroktylisotiazolin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Avfallshantering
Oljerester och förorenade burkar lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

 

Tänk på att

  • Tänk på risken för självantändning, lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.
  •  

Verktyg som du kan behöva

  • Herdins Paint & Stain Pad
  • Pensel
Kombinera denna produkt med
? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar