Personuppgiftspolicy

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Personuppgiftspolicy
Vi på Herdins Färgverk respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och vi kommer att skydda dina data som vi får förtroendet att förvalta. 

Denna personuppgiftspolicy gäller i alla situationer där du skickar personlig information till oss via e-post, via vår webbsida eller när du ansluter till vårt WIFI samt i det fall du är anställd i företaget eller arbetar som inhyrd resurs.

Herdins Färgverk AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in
Herdins Färgverk AB inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som anställd, kund eller leverantör. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter som kan vara mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress.

Herdins Färgverk AB registrerar personuppgifter i samband med:

 • När du ansöker om en tjänst hos oss och t ex skickar brev och CV via mail.
 • I samband med anställning i företaget registreras namn, personnummer, adress och bankkontonummer för tidregistrering och löneutbetalning.
 • När du fyller i din e-postadress eller ditt mobiltelefonnummer på webbplatsen.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och social media.
 • Om du anmäler dig till Herdins nyhetsbrev.
 • Om du är kund/leverantör till oss i form av enskild firma
 • Ditt besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
 • Insamling med samtycke
 • När du klickar på knappen ”Jag samtycker” samtycker du även till att vi från Herdins Färgverk AB får lägga en så kallad tredjeparts cookies på din dator. Denna cookie kommer att följa dig och ditt surfbeteende i syfte att förbättra vår hemsida.

Hur vi använder insamlad information
Herdins Färgverk AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

 • För att fullgöra anställningsavtal med våra medarbetare
 • För att fullgöra våra avtal med kunder och leverantörer
 • Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt t.ex. nyhetsbrev
 • För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post eller andra digitala kontaktvägar såsom t.ex. sociala medier då du har en aktiv kundrelation med oss
 • För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden eller information som vi tror kan vara av intresse för dig, observera att du när som helst kan tacka nej till dessa utskick.
 • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer


Om cookies
När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare. När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar uppgifter till Herdins Färgverk AB ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som lämnas samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer Herdins Färgverk AB att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Företaget kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är anställd, kund eller leverantör hos oss. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för.

Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget, den anställdas, kundens eller leverantörens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Herdins Färgverk AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Företaget ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Kontakta oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta Pia Nordin

Herdins Färgverk AB
Box 711
791 29 Falun

Emailadress: p.nordin@herdins.se
Telefonnummer: 023-705 261