Herdins betslack aqua

Betslack Aqua är en slitstark vattenburen klarlack för trärena eller betsade ytor inomhus.

En förpackning räcker till ca ca 3-4 m².

Sök säkerhetsdatablad
Etikett Betslack aqua (pdf)

Innehåll
Akrylatbindemedel och vatten.

Underlag
Passar trärena samt betsade ytor inomhus.

Glans
Finns i två glansgrader:
Blank ca 65 skaldelar.
Halvmatt ca 15 skaldelar.

Räcker till
En burk 500 ml, räcker till ca 3-4 m².

Förpackning
500 ml plåtburk.

Torktid
2-4 timmar vid 20 °C. Genomhärdad efter 10-12 dagar.

Betslack Aqua är en slitstark vattenburen klarlack för såväl trärena som betsade ytor inomhus. Den är snabbtorkande, luktsvag och enkel och skonsam att arbeta med. Har bra vidhäftningsegenskaper till både nytt och tidigare behandlat trä. Dessutom mycket bra vattenhärdighet.

Lackpensel
Slippapper

Förbehandling

Obehandlade ytor putsas före lackering, se till att allt slipdamm avlägsnas. Betsade ytor matteras lätt med fint slippapper eller slipduk med kornstorlek 240 eller finare.

Applicering

Lacken omröres väl för användning. Skaka helst inte burken för att undvika luftbubblor.

Påför lacken med lackpensel. Arbeta korsvis på underlaget men avsluta i träets fiberriktning. Låt torka, gör sedan en mellanslipning, torka bort allt slipdamm och upprepa behandlingen. Obehandlat trä kräver 2-3 strykningar.

På betsade ytor stryks lacken ut tunt och försiktigt för att undvika eventuell återlösning av betsen. Låt första skiktet torka, gör sedan en mellanslipning, torka bort allt slipdamm och upprepa behandlingen.

Efterbehandling

En betslackad yta kräver vanligtvis ingen efterbehandling men en efterpolering med panelborste eller liknande ger en behagligare yta.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra verktyg så mycket så mycket som möjligt.
Tvätta med vatten och diskmedel.

Hantering & Lagring

Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt.

Avfallshantering

Restprodukt lämnas till miljöstation som vattenbaserat färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

TÄNK PÅ ATT

Betslack Aqua är anpassad för Herdins Lackbets Aqua men fungerar också bra på den lösningsmedelsbaserade Lackbetsen eller på Herdins Tak & Panel.

Ska ej användas på Äkta Bets. Där rekommenderar vi Herdins alkydbaserade Betslack.

Herdins betsade stolar

Rubrik

1m 12s