Herdins Betslack

Herdins Betslack är en alkydlack som ger ett mycket slitstarkt skydd på betsat eller trärent underlag.

500 ml räcker till ca 7 m².

Sök säkerhetsdatablad
Etikett Betslack (pdf)

Innehåll
Lågaromatisk lacknafta, Polyuretanalkyd.

Underlag
Betsat eller trärent underlag.

Glans
Halvmatt, ca 25 skaldelar.
Blank, ca 85 skaldelar.

Räcker till
500 ml räcker till ca 7 m².

Förpackning
Plåtburk, 500 ml.

Torktid
Dammtorr ca 4 timmar.
Klibbfri ca 7 timmar.
Brukstorr ca 12 timmar.
Genomhärdad efter 10-14 dagar.

Produkten kan användas som extra skydd efter behandling med Herdins Äkta Bets och Herdins Lackbets. Den kan också användas på obehandlade ytor för att ge träunderlaget ett robust skydd mot fläckar, jack och repor.

Lackpensel

Rör upp lacken väl från botten. Den betsade ytan måst vara helt torr innan den kan överlackeras. För Herdins vattenburna betser rekommenderar vi en torktid på 6 timmar och för Herdins Lackbets 24 timmar. Vid överlackering av Herdins Lackbets, slipa lätt för bättre vidhäftning. Lacken bör ej användas på vita och ljusa kulörer, då färgtonen kan förändras. Vid lackning av ytor som är trärena eller behandlade med Herdins Äkta bets, bör lacken vid första strykningen förtunnas med 10% lågaromatisk lacknafta. För bästa resultat, stryk 2 gånger med en lätt slipning mellan strykningarna. Låt torka 6-8 timmar mellan strykningarna.

Rengöring av verktyg
Lågaromatisk lacknafta.

Hantering & Lagring
Undvik inandning av ångor. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Under bearbetning och torkning avges lösningsmedelsångor.

Avfallshantering
Lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

TÄNK PÅ ATT

Röra upp lacken ordentligt före användandet och förvara alltid lack oåtkomligt för barn.

Herdins betsade stolar