Herdins Fuktstopp

Herdins Fuktstopp är en permanent och enkel lösning för att stoppa fukt i betong och cementbaserat material.

Plastdunk, 3 l och 25 l.

Sök säkerhetsdatablad

Innehåll
Kaliumsilikat, natriumsilikat

Förpackning
Plastdunk, 3 l och 25 l.

Åtgång
En liter täcker ca 4-6 m², beroende på underlagets sugförmåga.

Herdins Fuktstopp är en bruksfärdig betongimpregnering för cementbaserade underlag. En unik sammansättning gör att Fuktstopp penetrerar djupt in i underlaget och en kristallisering sker i underlagets porer och kapillärer och en hård beständig fuktspärr bildas. Fuktstopp hindrar därmed upptag av vatten, fett, olja m.m. Fuktstopp fungerar också som dammbindare och passar därför utmärkt i lag med annan ytbehandling. Fuktstopp kan användas även på fuktigt underlag. Fuktstopp är diffusionsöppen, färglös och luktfri.

Fuktstopp fungerar effektivt inne och ute på cementbaserade underlag som grundmur av betong, terrasser, källare, garagegolv beläggningssten av betong m.m.

  1. Applicera med t.ex. trädgårdsspruta, pensel, svamp eller roller
  2. Påför så att ytan blir fuktig, upprepa behandlingen när torra fläckar uppstår.
  3. Två behandlingar rekommenderas.
  4. Överskott spolas/torkas bort

Avfallshantering
Destrueras enligt lokala föreskrifter. För mer information kontakta din kommun.

TÄNK PÅ ATT

Fuktstopp fungerar enbart på cementbaserade underlag.

Sprickor i betongen måste lagas innan applicering

Beror fuktproblemet på dålig dränering bör dräneringen åtgärdas först.

Spola eller torka snabbt bort Fuktstopp som kommit på annat underlag än betong.

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Använd skyddsglasögon/skyddskläder.