Herdins Hårdvaxolja Pigmenterad

Pigmenterad olja som ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning på träytor inomhus.

En liter räcker till ca 10-15 m² vid behandling med två skikt.

Produktblad Pigmenterad Hårdvaxolja (pdf)
Sök säkerhetsdatablad
Etikett (pdf)

Innehåll
Vegetabiliska oljor, vaxer och pigment.

Underlag
Träytor inomhus som utsätts för hårt slitage.

Kulörer
Vit, Rökt ek, Ljusgrå och Svartbrun.

Räcker till
En liter räcker till ca 10-15 m² vid behandling med två skikt.

Förpackning
Plåtburk, 1 liter och 275 ml.

Torktid
Torr 8-10 timmar efter sista skiktet. Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10-12 dagar.

Herdins Hårdvaxolja pigmenterad är baserad på naturliga vegetabiliska oljor, vaxer och pigment. Ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning. Finns i fyra kulörer. Snabbtorkande, lätt att applicera och underhålla. Används för behandling av träytor som golv, trappor, bänkar m.m., där höga krav finns på slitstyrka, vattenavvisning och reparerbarhet. Används på trärent underlag .

Herdins Snappy
Herdins Paint & Stain Pad
Svamp
Pensel

Förbehandling
För bästa vidhäftning ska ytan om möjligt slipas trärent. Börja med grovt slippapper och avsluta med ett finare med ca 180 korn. Slipa alltid i träets fiberriktning, se till att allt slipdamm avlägsnas.
Oljebetsade ytor matteras med fint slippapper eller slipduk med kornstorlek 240 eller finare.

Applicering
Oljan ska hålla rumstemperatur och röras upp väl före användning. Behandlingen ska i normalfallet göras i två skikt. Rör om Hårdvaxoljan ordentligt innan applicering. Lägg på första skiktet i ett tunt och jämnt lager. Använd pensel, Herdins Paint & Stain Pad eller Herdins Snappy och arbeta i träfiberns längdriktning. Torka av eventuellt överskott.
Låt oljan torka 4-7 timmar innan nästa skikt appliceras. Mellanslipning grovlek P180 kan göras vid kraftig fiberresning. Låt andra skiktet torka i 8-12 timmar. Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart eter 10-12 dagar.

Den färdiga ytan kan poleras med polerduk.
Ytan kan underhållas med kallt vatten och såpa.

Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt.
Tvätta först med lacknafta, därefter kan redskapen tvättas med såpa och vatten.

Hantering & Lagring
Lagras i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt. Får ej tömmas i avloppet.

Avfallshantering
Restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

TÄNK PÅ ATT

Ytor behandlade med Hårdvaxolja rengörs med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av såpa.  När ytan blir sliten och känns torr och sträv kan den slipas med fint slippapper. Avlägsna allt slipdamm och applicera ett nytt lager Hårdvaxolja.

Innehåller torkande oljor. Risk finns för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, trassel, stålull m.m. ska läggs i vatten eller brännas upp.

Puffbild hårdvaxolja

Herdins Träbehandlingsskola Hårdvaxolja golv

5m 23s