Herdins Hårdvaxolja

En ofärgad hårdvaxolja som lämpar sig för ytbehandling av bland annat golv, trappor och bordsskivor, där det ställs höga krav på slitstyrka och vattenavvisning.

En liter räcker till ca 10-15 m² vid behandling med två skikt.

Produktblad Hårdvaxolja (pdf)
Sök säkerhetsdatablad
Etikett (pdf)

Innehåll
Vegetabiliska oljor och naturliga vaxer.

Underlag
Träytor inomhus som utsätts för hårt slitage. Nytt eller slipat trägolv.

Glans
Ultramatt och Matt.

Räcker till
En liter räcker till ca 10-15 m² vid behandling med två skikt.

Förpackning
Plåtburk, 500 ml och 1 l. Plåthink 2,7 l.

Torktid
Torr 8-10 timmar efter sista skiktet. Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10 -12 dagar.

Herdins Hårdvaxolja är transparent och baserad på naturliga vegetabiliska oljor och vaxer, som ger både näring och naturlig finish åt trä. Den finns i två varianter, Matt och Ultramatt. Hårdvaxoljan är mycket lätt att använda och den tränger djupt in i trägolv, möbler, bänkskivor, träpanel och ger ett långvarigt skydd mot damm och smuts. Behandlade ytor är lätta att rengöra och underhålla, även när de utsätts för intensivt slitage.

Denna Hårdvaxolja är utvecklad för att användas på rena och torra parketter och trägolv, bänkskivor, möbler och paneler som är fria från tvättmedel, vax, befintliga fernissor och lacker.

Skyddshandskar, skoskydd, pensel, roller (kort hår) eller Herdins Paint & Stain Pad, vit skurnylon el luddfria trasor (för borttagning av överskottsolja).

För maskinell behandling: Polermaskin med vit rondell

Den bästa förberedelsen är att slipa ytan ner till rent trä och därefter avsluta med sandpapper grovlek 120. Ta bort alla spår av damm. På oljiga exotiska träslag kan torktiden bli förlängd. Hårdvaxolja är klar att använda. Rör om innehållet ordentligt innan användning men späd inte.

Manuell behandling
Applicera ett mycket tunt skikt av Hårdvaxolja med pensel, roller (kort hår) eller med Herdins Paint & Stain Pad i träfibrernas längdriktning. Låt produkten sjunka in under några minuter, polera sedan med vit skurnylon eller luddfri trasa. Detta ger ytan en jämn finish men är inte nödvändigt. Dock kan torktiden förlängas något om man inte polerar ytan. Säkerställ dock att inga pölar finns på ytan. Vänta 4-7 timmar mellan behandlingarna. Slipa lätt med slippapper (korn 180) vid behov. Applicera den andra strykningen på samma sätt som den första. Låt torka ca 8 timmar, polera sedan med en ny vit rondell om en slätare yta önskas.

Maskinell behandling
Applicera ett mycket tunt skikt med polermaskin, följ användarmanualen för maskinen. Kontrollera att ytan har en jämn finish. Vänta 4-7 timmar mellan behandlingarna. Slipa lätt med slippapper (korn 180) vid behov. Applicera de andra lagret på samma sätt som den första. Låt torka ca 8 timmar, polera sedan med en ny vit rondell om en slätare yta önskas.

Underhåll
Dammsug eller sopa regelbundet. Använd Herdins Golvsåpa eller Linoljesåpa vid våtstädning. Undvik överdriven eller långvarig exponering för vätskor.

Renovering
Slipa noggrant det skadade området med (100-120 sandpapper) behandla sedan på nytt med Hårdvaxolja i 1-2 skikt.

Viktigt! Skydda omkringliggande ytor. Arbeta i normal rumstemperatur annars påverkas oljans torktid. Var noga med att torka bort allt överskottsolja. Undvik om möjligt nedsmutsning och våttorkning av golvet den första veckan.

Rengöring av verktyg
Stryk av verktyg så mycket som möjligt. Tvätta först med lacknafta, därefter kan redskapen tvättas med såpa och vatten.

Hantering och lagring
Öppnad burk återförsluts väl. Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta material. Använt material läggs därför i vatten eller eldas upp.

Avfallshantering
Restprodukter lämnas till miljöstation som färgavfall. Tömda förpackningar lämnas till återvinning. Får inte tömmas i avloppet.

TÄNK PÅ ATT

Tänk på risken för självantändning. Lägg använda trasor i vatten eller bränn dem. Om träet färgats med Herdins Golvlasyr, säkerställ att Golvlasyr applicerats på renslipat trä och fått torka helt innan applicering av Hårdvaxoljan.

Herdins betsade stolar