Herdins Lackbets Aqua

Vattenburen och miljömärkt färdig betslösning med lack som infärgar tidigare behandlade eller renslipade möbler.

En burk räcker till ca 2,5–3,0 m².

Du hittar färgkarta med fullständiga uppgifter om våra kulörer längre ner på sidan i fliken Färgkarta.

Produktblad Lackbets aqua (pdf)
Sök säkerhetsdatablad
Etikett (pdf)

Innehåll

Pigment, bindemedel och vatten.

Underlag

Passar trärena eller tidigare behandlade träytor.

Efterbehandling

Efterbehandla med Herdins Betslack Aqua för ett extra starkt slitskydd.

Räcker till

En förpackning räcker till ca 2,5–3,0 m².

Förpackning

Plåtburk, 275 ml.

Torktid

Klibbfri efter 1-2 timmar, överlackeringsbar efter ca 6-8 timmar.

Herdins Lackbets Aqua är en färdig betslösning med bindemedel som är uppbyggd på micropigment. Den har längre öppentid än våra traditionella betser och är därför enkel att applicera. För den som är ovan är det lätt att få ett jämnt och snyggt resultat och tålig yta – allt i ett moment.

Lackbets Aqua finns i 10 olika kulörer. Produkten är vattenbaserad och svanenmärkt, det gör den skonsam för miljön och trevlig att använda. Dessutom påverkas den mindre av soljus än övriga betser. Därför är Lackbets Aqua ett bra alternativ för dig som värdesätter miljöprofilen och för underlag som kommer att stå mycket i solljus.

Slippapper

Herdins Snappy, betspåstrykare

Förbehandling

Gör alltid en provbetsning på samma träslag för kontroll av nyans innan du börjar. Slipa ytan i fiberriktningen med 150-180 korns slippapper eller liknande. Tidigare behandlade ytor måste slipas samt eventuellt behandlas med målarsoda. Målarsodan ska därefter sköljas av noga.

Applicering

Rör om betsen innan du börjar arbeta. Betsen skall påföras flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen jämnas snabbt ut på ytan med en urkramad svamp alternativt avstruken pensel. Om man ser tendenser till överlappning, vät upp området med mera bets och bearbeta partiet med vit fiberduk så att färgen utjämnas. Avsluta med att stryka av/ jämna till med urkramad svamp.

Efterbehandling

Efterborstning med panelborste eller vit fiberduk ger en behagligare yta. Vid behov av högre slitstyrka på ytskiktet överlackera med Herdins Betslack Aqua.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt.
Tvätta med vatten och diskmedel.

Hantering & Lagring

Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt.

Avfallshantering

Restprodukt lämnas till miljöstation som vattenbaserat färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

TÄNK PÅ ATT

Lackbets Aqua har något lägre transparens jämfört med Äkta Bets eller Lackbets. Om du ska behandla tidigare lackerat trä har den heller inte samma vidhäftningsförmåga som den traditionella lackbetsen.

Herdins betsade stolar

Herdins Träbehandlingsskola Bets

5m 10s