Herdins Vaxolja

Vaxolja med skyddande egenskaper för ytbehandling av oljebetsade eller trärena ytor inomhus.

En burk räcker till ca 20-25 m² på oljebetsade ytor, på trärent underlag räcker en burk till ca 15 m².

Sök säkerhetsdatablad
Etikett Vaxolja (pdf)

Innehåll
Tallolje fettsyra, mineralvax och alifatisk lacknafta.

Underlag
Oljebetsade eller trärena ytor inomhus.

Glans
Matt.

Räcker till
En burk räcker till ca 20-25 m² på oljebetsade ytor, på trärent underlag räcker en burk till ca 15 m².

Förpackning
Plåtburk, 500 ml.

Torktid
12 timmar i rumstemperatur.

Herdins Vaxolja är avsedd för ytbehandling av oljebetsade eller trärena ytor inomhus. Den ger en skyddande yta och förhöjer djupet i kulören samtidigt som den naturliga träkänslan bibehålls. Vaxoljan lämpar sig bra både för stora och små ytor.

Herdins Snappy
Svamp
Pensel

Förbehandling
Oljebetsade ytor matteras med fint slippapper eller stålull 000, för att ge vaxoljan bra vidhäftning. Borsta bort slipdammet. Trärena ytor slipas rena med slippapper 120-150 korn, slipa därefter med finare slippapper i träets fiberriktning.

Applicering
Arbeta i ett välventilerat utrymme. Rör om vaxoljan. På oljebetsade ytor appliceras vaxoljan med hjälp av en tygtrasa eller moddlare. Låt oljan torka i ca 10-15 minuter, torka därefter försiktigt bort överskottsoljan med en trasa. Låt torka ca 12 timmar, polera sedan ytan med stålull 0000.

På trärena ytor appliceras vaxoljan flödigt. Efter ca 30 minuter appliceras ytterligare ett skikt. Efter 15-20 minuter torkas sedan allt överskott bort med tygtrasa. Låt torka i ca 12 timmar, polera sedan ytan med stålull 0000 eller polerduk.

Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra redskap så noga som möjligt. Rengör därefter verktygen i penseltvätt eller lacknafta.

Hantering & Lagring
Öppnad burk återförslutes väl. Innehåller torkande oljor. Risk för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, trassel, stålull m.m. läggs i vatten eller eldas upp.

Avfallshantering
Tomma burkar lämnas till den lokala miljöstationen för återvinning. Flytande vaxoljerester och tvättvätska utgör brandfarligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan också lämnas till miljöstationen.

TÄNK PÅ ATT

Oljebetsade ytor samt ytor som är behandlade med Vaxolja kräver underhåll. När ytan känns torr och sträv behandlas ytan med Herdins Vaxolja. Oljan arbetas ut över ytan och får vila i 10-20 minuter, innan överskottet torkas bort. Efter ca 12 timmar efterpoleras ytan med stålull 0000 eller polerduk.