MP52 Braskamin Rent

Specialrengöringsmedel som effektivt och skonsamt tar bort inbränt sot, rökavlagringar och fett på glasluckor.

Plastflaska, 500 ml.

Sök säkerhetsdatablad

Innehåll
<5% Amoftära tensider, kaliumkarbonat

Förpackning
Plastflaska 500ml med triggerpump

Specialrengöringsmedel för glasytor på braskaminer. Tar skonsamt bort inbränt sot, rökavlagringar och fett på glasluckor. Skonsam mot glas och metall.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING
Listan nedan redovisar produktens ingredienser i fallande ordning. Ingredienser anges med sitt kemiska namn eller med INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Aqua
Potassium carbonate
Acrylates/Steareth-20 methacrylate copolymer
Sodium Capryliminodipropionate
Sodium gluconate
Sodium methylglycinediacetate
Sodium metasilicate 5-hydrate
Potassium hydroxide

Om du behöver mer information om produkten så är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

För ytterligare information om INCI, se:
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Spraya på och låt verka i minst 1 minut. Torka av ytan med fuktat papper eller trasa. Upprepa behandlingen vid behov.

Hantering & Lagring
Förvaras vid rumstemperatur i originalemballaget. Frysning påverkar tillfälligt produktens fysiska tillstånd, men skadar den ej. Ska förvaras så att den är svåråtkomlig för små barn och väl avskild från produkter som är avsedda att förtäras.
Sprutdimma kan irritera luftvägar och lungor. Långvarig eller upprepad kontakt med produkten kan ge torr hud. Kontakt med ögonen kan ge en del obehag, sveda Förtäring ger brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe.

Avfallshantering
Tomma emballage lämnas till förpackningsåtervinningen.

Tänk på att

Skydda omkringliggande ytor mot stänk. Använd inte produkten på målade eller lackade ytor. En regelbunden användning gör att svårlösta beläggningar kan undvikas.