MP52 Möbelpolish

Möbelpolish som rengör och ger lackerade möbler en blank och skyddande yta.

Plastflaska, 250 ml.

Sök säkerhetsdatablad

Innehåll
Högraffinerad mineralolja, lågaromatisk lacknafta.

Förpackning
Plastflaska, 250 ml

Självverkande polermedel som polerar, rengör och skyddar behandlade ytor i ett moment. Passar både blanka och matta möbler som behöver poleras upp och återfå sin glans.
Ger ett rent, blankt och smutsavvisande resultat även på kakel, marmor, och plastytor.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING
Listan nedan redovisar produktens ingredienser i fallande ordning, enligt EU:s tvätt- & rengöringsmedelsförordning. Ingredienser anges med sitt kemiska namn eller med INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Lubricating oils (petroleum), C24-50, solvent-extd., dewaxed, hydrogenated
Distillates (petroleum), hydrotreated light
Aqua
Isopropyl alcohol
Sodium laureth sulphate

Om du behöver mer information om produkten så är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

För ytterligare information om INCI, se:
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Skaka flaskan. Häll några droppar på putsduken och applicera tunt och jämt på ytan.  MP52 Möbelpolish är självverkande, någon efterpolering behövs ej. Efter några minuter är ytan torr och smetfri och ger en känsla av nystädat.

Vid dammtorkning: Ta några droppar MP52 möbelpolish på putsduken så blir dammtorkningen mer effektiv.

Hantering & Lagring
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett. Sörj för god ventilation. Förvaras i originalförpackning. Förvaras frostfritt.

Avfallshantering
Mindre mängd av restprodukt och förorenade förpackningar lämnas till lokal miljöstation.