MP52 Teakolja

Rengörande och polerande olja som vårdar och skyddar olackerade träytor både inomhus och utomhus.

Plastflaska, 250 ml.

Sök säkerhetsdatablad 

Innehåll
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta.

Underlag
Används på olackerade träytor, inomhus eller utomhus.

Förpackning
Plastflaska, 250 ml.

Lösningsmedel
Lågaromatisk lacknafta.

För rengöring och polering av olackerade träytor, såväl inomhus som utomhus. Återger träet sin naturliga lyster utan att färga. Passar utmärkt till dörrar, inredningsdetaljer, båtinredningar, utomhusmöbler och till uttorkade träytor som behöver fräschas upp och få en skyddande yta. Lämpat för alla träslag.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING
Listan nedan redovisar produktens ingredienser i fallande ordning, enligt EU:s tvätt- & rengöringsmedelsförordning. Ingredienser anges med sitt kemiska namn eller med INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Smörjoljor (petroleum), C24-50, lösningsmedelsextraherade, avvaxade, hydrerade
Distillates (petroleum), hydrotreated light
Colorant

Om du behöver mer information om produkten så är du välkommen att kontakta vår kundsupport.

För ytterligare information om INCI, se:
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

  1. Flaskan har en barnskyddande förslutning som trycks ner för att kunna öppnas.
  2. Se till att ytan är ren och torr.
  3. Slipa lätt om ytan varit oskyddad en längre tid. Använd skyddshandskar.
  4. Påför MP52 Teakolja med en trasa eller pensel och bearbeta ytan. Om träet är väldigt uttorkat kan flera strykningar behövas för att träet ska bli mättat och ge ett bra skydd. Låt sedan självverka.
  5. Eftertorka eventuellt överflöd med en torr trasa.

Hantering & Lagring
Kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma. Undvik kontakt med huden. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackning eller etikett.
Lagras som brandfarlig vätska. Förvaras på kall torr plats i täta behållare.

Avfallshantering
Mindre mängd av restprodukt och förorenade förpackningar lämnas till lokal miljöstation.