Rengöring - Herdins Teakrent - ctl00_cph1_f_104308-jpg_exslideimg
Rengöring - Herdins Teakrent - ctl00_cph1_f_istock-000048376306-web-jpg_exslideimg

Herdins Teakrent

Om produkten

Herdins Teakrent rengör effektivt teak och annat ädelträ i utomhusmiljö. Idealisk för trädgårdsmöbler, ytterdörrar och liknade träytor som behöver rengöras.
Produkten rengör effektivt samtidigt som den är skonsam för träet och miljön.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING

Listan nedan redovisar produktens ingredienser i fallande ordning. Ingredienser anges med sitt kemiska namn eller med INCI-namn (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

Aqua
Ethanolamine
Butoxydiglycol
Isopropylalcohol
Oxalic acid

För ytterligare information om INCI, se:
http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/

Snabbfakta

Innehåll
Oxalsyra,
2-aminoetanol.

 

Underlag
Teak och annat ädelträ i utomhusmiljö.

Färg
Ofärgad.

Räcker till
2 liter brukslösning räcker till ca 10 m².

Förpackning
Plastflaska, 1 L.

Verkningstid
10-15 min.

 

Denna produkt kan användas till

Rengöring - Herdins Teakrent - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Rengöring - Herdins Teakrent - ctl00_cph1_exuseplpg337_exsecicon bänkskivor
Rengöring - Herdins Teakrent - ctl00_cph1_exuseplpg338_exsecicon golv
Rengöring - Herdins Teakrent - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak
Rengöring - Herdins Teakrent - ctl00_cph1_exuseplpg340_exsecicon väggpanel

Gör så här

Förberedelser
Blanda Herdins Teakrent 1:1 med vatten. För rengöring av hårt smutsade ytor kan Teakrent användas i högre koncentration.

Applicering
Arbeta in Herdins Teakrent med en svamp eller borste. Låt verka i 10-15 minuter. Se till att ytorna hålls fuktiga med vatten under tiden. Rengöringsmedlet får inte torka in.

Bearbeta ytorna med svamp eller skurborste och skölj därefter med rikligt med ljummet vatten. Hjälp gärna till med en ren svamp så att inga rester av rengöringsmedel finns kvar. Upprepa om nödvändigt behandlingen.

Låt träet torka helt, slipa bort eventuell fiberresning med finkornigt slippapper och olja sedan in möblerna med Herdins Teakolja för utomhusbruk eller Herdins Kinesiska träolja.

Rengöringen ska inte ske i direkt solljus.

Rengöring av verktyg
Vatten.

Hantering & Lagring
Undvik spill, ögon och hudkontakt.
Förvaras frostfritt.
Håll behållare väl tillslutna.

Avfallshantering
Små mängder: lämnas till miljöstation eller spolas till avlopp med mycket vatten.


Tänk på att

  • Förvaras oåtkomligt för barn.
  • Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
  • Skydda omkringliggande områden mot stänk.
? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar