Vi väljer att Skicka Grönt med DHL

Genom att välja Skicka Grönt minskar vi på 

Herdins Färgverk våra transporters klimatpåverkan!

Skicka Grönt är ett klimatsmart transportupplägg som innebär att vi på Herdins Färgverk tillsammans med DHL investerar i klimatsmarta teknik- och bränslelösningar i det svenska transportnätverket. På detta sätt reserverar vi andelar av DHLs samlade kapacitet av klimatreducerande frakt för vårt transportbehov.  

Andelarna är inte knutna till en speciell sträcka utan Istället möjliggör Skicka Grönt att DHL ersätter ett fossilt transportavsnitt med fordon som går på fossilfria bränslen, såsom t.ex. el, biogas och etanol, där de gör som mest nytta. Sedan starten har DHL tillsammans med sina kunder och leverantörer bidragit till att sätta ca 200 fordon med alternativ klimatsmart teknik på marknaden genom Skicka Grönt. Tillsammans har dessa fordon rullat nästan 800 varv runt jorden. Hela processen, från produktion till försäljning verifieras årligen av en oberoende part.

Läs mer på www.skickagrontmeddhl.se