Tjäroljor - Herdins Trätjära - ctl00_cph1_f_ljus-tratjara-3l-jpg_exslideimg
Tjäroljor - Herdins Trätjära - ctl00_cph1_f_matmc-ba11922-fix-web-jpg_exslideimg

Herdins Trätjära

Om produkten

Herdins Trätjära är en furutjära av hög kvalité som ger trä en impregnering vilken hindrar fukt att tränga in, samtidigt som det låter träet andas och bevarar träets naturliga fetthalt.
Används på t.ex. på dörrar till ekonomibyggnader, träspåntak, slipers, båtbottnar,
bryggor, vildsvinsåtlar m.m. Normalt underhållsintervall är vart 5 -10:e år. 100% torrhalt.

Trätjära är inte övermålningsbar med traditionella färger och lasyrer.
Tjärdoften avtar med tiden.


 

Snabbfakta

Innehåll
Furutjära.

Underlag
Exempelvis dörrar på ekonomibyggnader, träspåntak, slipers, båtbottnar, bryggor, vildsvinsåtlar m.m.


Färg
Brunsvart.

Räcker till
Första strykningen 2-4 m²
per liter. Andra strykningen
4-6m² per liter.

Förpackning
Plåthink/burk,
3 respektive 1 liter.

Torktid
Från någon dag till flera veckor, kanske månader, allt beroende på yttre förutsättningar.
 

Denna produkt kan användas till

Tjäroljor - Herdins Trätjära - ctl00_cph1_exuseplpg335_exsecicon uteplatsen
Tjäroljor - Herdins Trätjära - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Tjäroljor - Herdins Trätjära - ctl00_cph1_exuseplpg337_exsecicon bänkskivor
Tjäroljor - Herdins Trätjära - ctl00_cph1_exuseplpg338_exsecicon golv
Tjäroljor - Herdins Trätjära - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak
Tjäroljor - Herdins Trätjära - ctl00_cph1_exuseplpg340_exsecicon väggpanel

Gör så här

Rengör underlaget genom att borsta ytan. Ev flagade ytor eller ytor med tjocka beläggningar skrapas. Högtryckstvätt kan användas men fordrar uttorkning av träet innan tjärning. Arbetet bör utföras under sommarhalvåret. Underlaget skall vara torrt.

 • Hög temperatur, kraftigt solsken underlättar arbetet och ger bättre resultat. Ännu bättre resultat erhålls med varm tjära som hålls vid konstant temperatur (upp till max 70° C). Rör om i burkarna medan tjäran värms och används.
 • Normalt erfordras 2 strykningar för att erhålla en bestående yta. Penselstrykning ger bäst resultat. Första strykningen går normalt helt in i träet. Om träet är mättat sedan tidigare kontrollera om det efter några dagar fortfarande finns en film på ytan, i så fall räcker en strykning.
 • Rengöring av verktyg 
  T-sprit eller terpentin, därefter såpa och vatten.

  Avfallshantering
  Tomma emballage lämnas till återvinningscentral.

  Ev. spädning
  Kan spädas med balsamterpentin.Tänk på att

Underhållsintervall
Träytor som utsätts för sol, vind och regn urlakas på ytan och grånar, vittrar och spricker. Även tjärade ytor åldras på detta sätt. När ovanstående inträffar är det dags för tjärstrykning. Normalt underhållsintervall är vart 5:e år på utsatta syd- och västsidor. För nord- och ostsidor kan 10-årsintervall vara tillräckligt. I skyddade lägen kan ännu längre underhållsintervall förekomma. Trätjära är inte övermålningsbar med traditionella färger och lasyrer.
Tjärdoften avtar med tiden.

Obs! Innehåller torkande oljor. Tänk på risken för självantändning, lägg använda trasor i vatten eller bränn dem.


Verktyg som du kan behöva

 • Specialpensel
? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar