Traditionell golvbehandling - Herdins Golvlut - ctl00_cph1_f_herdins-golvlut-web-1-jpg_exslideimg
Traditionell golvbehandling - Herdins Golvlut - ctl00_cph1_f_i-5-web-jpg_exslideimg

Herdins Golvlut

Om produkten

Herdins Golvlut används på obehandlade trägolv av gran eller furu. Behandlingen ger golvet en ljusare ton och förstärker den genuina träkänslan.  Herdins Golvlut bromsar också så kallad gulning. Herdins Golvlut används alltid i kombination med Herdins Golvolja eller Golvsåpa.

Snabbfakta

Innehåll
Innehåller natriumhydroxid, titandioxid och vatten.

Underlag
Obehandlade trägolv av gran eller furu.


Färg
Vitinfärgad.
 

Åtgång/Dosering
1 liter lut räcker till minst 5 m².

Förpackning
Plastdunk, 3 liter.

Torktid
Torktid; 8-10 timmar, beroende på temperatur och luftväxling.

Denna produkt kan användas till

Traditionell golvbehandling - Herdins Golvlut - ctl00_cph1_exuseplpg335_exsecicon uteplatsen
Traditionell golvbehandling - Herdins Golvlut - ctl00_cph1_exuseplpg336_exsecicon möbler & inredning
Traditionell golvbehandling - Herdins Golvlut - ctl00_cph1_exuseplpg337_exsecicon bänkskivor
Traditionell golvbehandling - Herdins Golvlut - ctl00_cph1_exuseplpg339_exsecicon tak
Traditionell golvbehandling - Herdins Golvlut - ctl00_cph1_exuseplpg340_exsecicon väggpanel

Gör så här

Innan du börjar
Innan du påbörjar behandlingen bör du se till att ha följande; skyddshandskar, andningsskydd, skyddsglasögon, skoskydd, hink och vit fiberduk. Använd golvmopp, bred pensel med nylonborst, cellulosasvamp eller lutborste för applicering av luten. Redskap med långt skaft underlättar arbetet. Slipa alltid golvet innan behandlingen, se till att golvet är torrt och fritt från slipdamm. Skydda omkringliggande ytor. Rör om/skaka dunken ordentligt så att allt vitpigment blir väl fördelat. Häll över luten i ett öppet kärl för att underlätta omrörning och applicering. Se till att ingen bottensats med vitpigment är kvar i dunken.

Applicering
Börja längst in i ett hörn och stryk ut luten flödigt i brädans längdriktning. Arbeta med 2-3 brädor åt gången, stryk fram och tillbaka så att luten blir väl inarbetad och jämnt fördelad. Avsluta aldrig mitt på en bräda. Fortsätt med nästa 2-3 brädor tills golvet är klart. Obs! Var noga med att röra om luten under arbetets gång! Använd alltid skyddsglasögon!

Låt golvet torka i 8-10 timmar i rumstemperatur. Slipa därefter lätt med vit fiberduk för att få bort fiberresning och överskott av pigment. Använd alltid andningsskydd och skyddsglasögon. Avsluta med att noggrant dammsuga golvet och omkringliggande ytor. Gå inte på det nylutade golvet med skor som kan ge märken. Lutbehandlingen utförs endast en gång.

Golvet är nu färdigt för att behandlas med Herdins Golvolja eller Herdins Golvsåpa. För golv som utsätts för slitage rekommenderas behandling med Herdins Golvolja.

Rengöring av verktyg
Vatten.

Hantering & Lagring
Frätande. Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Använd alltid skyddskläder, skyddsglasögon och gummihandskar. Förvaras i originalförpackning och utom räckhåll för barn. Håll behållare väl tillslutna.

Avfallshantering
Restprodukter lämnas till miljöstation. Skölj ur tomma förpackningar med vatten och sortera dem som hårda plast förpackningar. För mer information kontakta din kommun.


Tänk på att

Rör om/skaka dunken ordentligt så att allt vitpigment blir väl fördelat. Häll över luten i ett öppet kärl för att underlätta omrörning och applicering. Se till att ingen bottensats med vitpigment är kvar i dunken. 

Verktyg som du kan behöva

  • Pensel
  • Luddfri trasa
? Behöver du hjälp?Prova att söka i våra vanligaste frågor & svar