Vad måste jag göra med produkten innan jag börjar?