Måste ytan betsas för att använda Hårdvaxolja eller Vaxolja?